Actueel

  • Nieuwe toneelseizoen is van start gegaan

    Dit jaar zal toneelgroep De Kring de klucht Verkeerd Verbonden gaan spelen. Dit stuk is geschreven door Robert Hawdon en zal geregiseerd worden door Mike Severens. De première zal plaatsvinden op zaterdag 26 oktober, de andere voorstellingen zijn op dinsdag 29 oktober en vrijdag 1 november. Alle uitvoeringen zullen om 20.00 in de Einder plaats vinden.
    Lees meer »
  • Bestuurswisseling

    Tijdens de afgelopen ledenvergadering op 19 maart zijn voorzitter John Verhees en bestuurslid Marian Mennen afgetreden. Lambert Claessens is toegetreden als voorzitter en Bart Bennenbroek zal naast zijn functie als penningmeester ook de functie als secretaris bekleden.
    Lees meer »